איך מפעילים טלפונים חכמים?
הנגשת טלפונים חכמים
שם איך מפעילים טלפונים חכמים?
קרדיט משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל מוגבלויות
הערות

השתתפו בכתיבת החוברת :

ד"ר אסתר גולדבלט- מנהלת תחום שירותים ישירים לחרשים וכבדי שמיעה, שירות ראיה שמיעה וטכנולוגיה

גב' מירי מאיר שטטמן, שהיתה  מנהלת תחום שיקום תפקודי והנגשה שירות ראיה שמיעה וטכנולוגיה

גב' גלית נייגר מנהלת תחום אבחון הערכה וזכויות, שירות הערכה והכרה

 

סוג מסמך/מצגת
שפה עברית
אם מצאתם טעות, עדכנו אותנו